skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

NEUADD CAWDOR 

Unedau Busnes Neuadd Cawdor

Ar ôl cwblhau’r gwaith adnewyddu yn Neuadd Cawdor, mae tair uned ar gael ar y llawr gwaelod ac un uned hunangynhaliol ar gael ar yr ochr sy’n wynebu’r De, i rentu busnes.

Mae’r unedau ar gael am bris rhent isel a heb ardrethi busnes. Ar hyn o bryd mae pob uned wedi ei chymryd ond mae yna restr aros. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Sally Thomas.
Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb at Glerc y Cyngor drwy e-bost at: clerk@newcastleemlyntowncouncil.co.uk neu drwy’r post:
 
Dylech gynnwys manylion eich cefndir a’r hyn y mae’ch busnes arfaethedig yn ei olygu.