skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

PWYLLGORAU Y CYNGOR - ETHOL AELODAU CYNGOR

 


Pwyllgor Cynllunio Tref:

Cyng Maureen Webley (Dirprwy Maer), Cyng Allan Davies, Cyng Peter Lewis, Cyng Odette Little, Cyng Hazel Evans (fel cynrychiolydd Cyngor Sir)

Pwyllgor Cyllid Tref:

Cyng Jayne Ludgate (Maer), Cyng Maureen Webley (Dirprwy Maer), Cyng Kelvin Baker, Cyng Cefin Evans, Cyng Hazel Evans, Cyng Peter Lewis.

Pwyllgor Adolygu Gweithdrefnau y Cyngor:

Cyng Jayne Ludgate (Maer), Cyng Maureen Webley (Dirprwy Maer), Cyng Allan Davies, Cyng Hazel Evans, Cyng Alan Jones.

Pwyllgor CCTV a Goleadau Nadolig y Cyngor:

Cyng Alan Jones, Cyng Cefin Evans, Cyng Allan Davies, Cyng Kelvin Baker, Cyng Barry Evans, Cyng Peter Lewis.

Pwyllgor IT y Cyngor:

Cyng Jayne Ludgate (Maer), Cyng Maureen Webley (Dirprwy Maer), Cllr Allan Davies, Cllr Peter Lewis.Pwyllgor CCTV y Cyngor:

Cyng Alan Jones, Cyng Kelvin Baker, Cyng Allan Davies, Cyng Barry Evans, Cyng Cefin Evans, Cyng Peter Lewis.


 

Membership of outside bodies: 
Un Llais Cymru: Cyng Hazel Evans & Stella Jones (Clerc Cyngor Tref) 

Cae Chwarae: Cyng Maureen Webley 

Pwll Nofio: Cyng Cefin Evans 

Hanes Emlyn: Cyng Peter Lewis 

Masnachwyr Emlyn: Cyng Odette Little

Mart: Cyng Kelvin Baker 
Neuadd Emlyn: Cyng Cefin Evans 

Masnach Deg: Cyng Odette Little 

Tref Gyfeillio: Cyng Allan Davies