skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

PWYLLGORAU Y CYNGOR - ETHOL AELODAU CYNGOR

®


Pwyllgor Cynllunio Tref:

Cyng Peter Lewis (Dirprwy Maer), Cyng Allan Davies, Cyng Barry Evans, Cyng Odette Little, Cyng Alan Jones, Cyng Hazel Evans (fel cynrychiolydd Cyngor Sir)

Pwyllgor Cyllid Tref:

Cyng Hazel Evans (Maer), Cyng Peter Lewis (Dirprwy Maer), Cyng Alan Jones, Cyng Jayne Ludgate, Cyng Odette Little.

Pwyllgor Adolygu Gweithdrefnau y Cyngor:

Cyng Hazel Evans (Maer), Cyng Peter Lewis (Dirprwy Maer) , Cyng Allan Davies, Cyng Alan Jones, Cyng Jayne Ludgate.

Pwyllgor CCTV a Goleadau Nadolig y Cyngor:

Cyng Alan Jones, Cyng Allan Davies, Cyng Barry Evans, Cyng Peter Lewis, Cyng Dave Thomas.

Pwyllgor IT y Cyngor:

Cyng Hazel Evans (Maer), Cyng Peter Lewis (Dirprwy Maer), Cllr Allan Davies, Cllr Jayne Ludgate.®

Membership of outside bodies:®
Un Llais Cymru: Cyng Hazel Evans & Stella Jones (Clerc Cyngor Tref)®

Cae Chwarae: Cyng Maureen Webley®

Pwll Nofio: Cyng Jayne Ludgate®

Hanes Emlyn: Cyng Peter Lewis®

Masnachwyr Emlyn: Cyng Jayne Ludgate

Masnach Deg: Cyng Odette Little®

Tref Gyfeillio: Cyng Allan Davies®


®

®


®