skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

PWYLLGORAU Y CYNGOR - ETHOL AELODAU CYNGOR

 


Pwyllgor Cynllunio Tref:

Cyng Maureen Webley (Dirprwy Maer), Cyng Allan Davies, Cyng Peter Lewis, Cyng Odette Little, Cyng Hazel Evans (fel cynrychiolydd Cyngor Sir)





Pwyllgor Cyllid Tref:

Cyng Jayne Ludgate (Maer), Cyng Maureen Webley (Dirprwy Maer), Cyng Kelvin Baker, Cyng Cefin Evans, Cyng Hazel Evans, Cyng Peter Lewis.





Pwyllgor Adolygu Gweithdrefnau y Cyngor:

Cyng Jayne Ludgate (Maer), Cyng Maureen Webley (Dirprwy Maer), Cyng Allan Davies, Cyng Hazel Evans, Cyng Alan Jones.





Pwyllgor CCTV a Goleadau Nadolig y Cyngor:

Cyng Alan Jones, Cyng Cefin Evans, Cyng Allan Davies, Cyng Kelvin Baker, Cyng Barry Evans, Cyng Peter Lewis.





Pwyllgor IT y Cyngor:

Cyng Jayne Ludgate (Maer), Cyng Maureen Webley (Dirprwy Maer), Cllr Allan Davies, Cllr Peter Lewis.



Pwyllgor CCTV y Cyngor:

Cyng Alan Jones, Cyng Kelvin Baker, Cyng Allan Davies, Cyng Barry Evans, Cyng Cefin Evans, Cyng Peter Lewis.






 

Membership of outside bodies: 




Un Llais Cymru: Cyng Hazel Evans & Stella Jones (Clerc Cyngor Tref) 





Cae Chwarae: Cyng Maureen Webley 





Pwll Nofio: Cyng Cefin Evans 





Hanes Emlyn: Cyng Peter Lewis 





Masnachwyr Emlyn: Cyng Odette Little





Mart: Cyng Kelvin Baker 




Neuadd Emlyn: Cyng Cefin Evans 





Masnach Deg: Cyng Odette Little 





Tref Gyfeillio: Cyng Allan Davies