skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

Cynghorwyr Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn 2022/27

 

Maer - Cyng. Jayne Ludgate                                 

Dirprwy Maer - Cyng. Maureen Webley

Cyng. Allan Davies
Mount Pleasant, Adpar, Castell Newydd Emlyn. SA389EH 
01239711244Cyng. Cefin Evans 
Swn yr Awel, Heol Penlon, Castell Newydd Emlyn. SA38 9AP 
01239711084 Cyng. Hazel Evans (Cynghorydd Sir)
Glynderw, Heol Ebenezer, Castell Newydd Emlyn. SA38 9BS 
01239710452 / 07969296335         
Cyngor Sir Gaerfyrddin - Cynghorydd Sir Hazel Evans - GwybodaethCyng. Barry Evans
Nythfa, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, SA38 9DJ
01239711337 / 07971716196Cyng. Alan Jones 
Tower Hill, Lancych, Boncath. SA37 0LH 
01239711160 / 07866556306Cyng. Peter Lewis
Glancastell, Heol Brynaraian, Castell Newydd Emlyn.
01239710847Cyng. Odette Little
Tivy Hall, Sgwar Emlyn, Castell Newydd Emlyn, SA38 9AN 
01239710286

Cyng. Jayne Ludgate (Maer)
Meadow View, Heaol Aberteifi, Castell Newydd Emlyn, SA38 9RA
07792323725 

Cyng. Dave Thomas
Fedwen, Waungilwen, Llandysul. SA44 4YL
07974590946

Cyng. Maureen Webley (Dirprwy Maer)
8 Heol Y Felin, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, SA38 9DE.
01239711117 REGISTER OF INTERESTS 2017