skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

NEWYDDION


Gwyl Fwyd Castell Newydd Emlyn

Mae cymuned tref Castell Newydd Emlyn wedi dod at ei gilydd unwaith yn rhagor i drefnu’r ŵyl fwyd ar 9fed Mehefin 2018.

Am yr wythfed blwyddyn yn olynol bydd caeau chwarae Brenin Siôr V dan ei sang gyda phob math o fwydydd. Bydd cynhyrchwyr lleol yn heidio i’r ŵyl eto i arddangos eu cynnyrch o safon uchel ac eleni mae’r pwyllgor yn addo diwrnod yn llawn adloniant, gweithgareddau a mwy o gynhyrchwyr ac wrth gwrs yr arddangosfeydd coginio poblogaidd. Helena Lewis o werthwyr tai Dai Lewis bydd yn agor yr ŵyl am 11yb. Mae amserlen brysur gyda ni yn y gegin gyda dau gogydd. Bydd yr arddangosfa gyntaf gan Mandy Walters o Cardigan Bay Fish ac ein hail cogydd yw Jayne Holland o Veganishmum. Maent yn edrych ymlaen at arddangos eu sgiliau ac at goginio i’r gynulleidfa.

Bydd ysgolion lleol gan gynnwys Y Ddwylan, Cenarth a Phenboyr yn perfformio ar y llwyfan i gefnogi’r digwyddiad lleol. Bydd perfformiadau corau ysgolion Gyfun Emlyn a Bro Teifi, unawdwyr talentog yn ogystal ag ymweliad gan Sali Mali yn sicrhau y bydd yn ddiwrnod i’w gofio ac i ddathlu’r dref. Mae mwy o wybodaeth ar dudalen Facebook Gŵyl Fwyd Castell Newydd Emlyn Newcastle Emlyn Food Festival (cofiwch wasgu “hoffi”!) neu dilynwch ni ar Twitter @gwylfwydcne – Mae’r dref yn edrych ymlaen at eich croesawi ar 9fed Mehefin yng Ngŵyl Fwyd Castell Newydd Emlyn rhwng 10yb a 4yp.