skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

ORGANISATIONS

HUTS: Helping us to Survive

Adpar,Castell Newydd Emlyn, SA38 9ED
Ffon: 01239 710377

HANES EMLYN: Cymdeithas Hanes Lleol

Neuadd y Farchnad, Sgwâr y Farchnad, Castell Newydd Emlyn. Ffon: Ken Jones 01239 710620
Mae trafodaethau tymhorau newydd yn dechrau Gwanwyn 2018
ynhelir cyfarfodydd / sgyrsiau misol ar y 3ydd dydd Mercher y mis
 

NEWCASTLE EMLYN U3A

Neuadd Cymuned yr Eglwys, Lon yr Eglwys, Castell Newydd Emlyn.
Cyfarfodydd misol (dydd Mercher cyntaf y mis) a grwpiau arbenigol
http://www.u3asites.org.uk/newcastle-emlyn
 

LLENG FRENHINOL BRYDEINIG

Cynhelir cyfarfodydd Cangen Castell Newydd Emlyn fel arfer ar drydydd dydd Mawrth y mis yn Siambr y Cyngor, Neuadd Cawdor, Sgwâr y Farchnad, Castell Newydd Emlyn am 7.30pm. Cysylltwch â Kenneth Jones: 01559 370035