skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

Y WASG ARGRAFFU

Mae Castell Newydd Emlyn wedi’i gysylltu â phentref cyfagos Adpar drwy bont ar draws yr Afon Teifi. Yn Adpar y sefydlwyd y wasg argraffu gyntaf, yng Nghymru. Ar ddechrau’r 18fed ganrif, arweiniodd poblogaeth fwy llythrennog at gynnydd yn y galw am lyfrau crefyddol. Yn 1718 sefydlodd Isaac Carter wasg argraffu yn yr ystafelloedd yn y Salutation Inn yn Adpar. Cyhoeddodd Carter bâr o faledi cyn symud ei wasg i Gaerfyrddin saith mlynedd yn ddiweddarach. Mae plac sy’n croesi’r bont yn nodi safle wasg hanesyddol Carters.