skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

Y DREF

Mae tref Castell Newydd Emlyn yn ardal gadwraeth.

Dynodir Ardaloedd Cadwraeth I warchod a gwella cymeriad arbennig yr ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Mae dyletswydd gyda’r Cyngor I ystyried y dynodi o’r ardaloedd o’r fath dan Adran 69 o’r Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Fe’u dewisir yn ôl ansawdd yr ardal gyfan, gan gynnwys cyfraniad unigolyn neu grwpiau o adeiladau allweddol, coed, mannau agored a strydlun.

Y pwrpas i ddynodi Ardal Gadwraeth yw rhoi rheolaeth ychwanegol i’r cyngor dros ardal y credant ei bod o werth hanesyddol neu bensaernïol arbennig.

Nid yw hyn yn golygu na all cynigion datblygu ddigwydd, neu y caiff Gwaith garw eich eiddo ei wrthod yn awtomatig. Ffodd bynnag, mae’n golygu y bydd y Cyngor yn ystyried effaith eich cynigion ar y dynodiad yn ogystal â’u hasesiad arferol.

Map ardal gadwraeth Castell Newydd Emlyn (dangosir yr ardal o fewn y ffin dywyll)