skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

PLONEVÉZ-PORZAY

Mae Castell Newydd Emlyn wedi’i gefeillio â Plonéves Porzay, tref fechan ar Arfordir Gorllewinol Llydaw. Dechreuodd y cyfeillgarwch yn y 1990au cynnar ac ar ôl ymweliadau gan gynrychiolwyr o’r ddwy dref dros y blynyddoedd canlynol, arwyddwyd y Siarter Efeillio swyddogol ar y 14eg o Awst yn 1993 gan Faer Castell Newydd Emlyn, y Cynghorydd Hefin Williams, Marie (Maer) Plonévez Porzay Therese le Pan, Cadeirydd Pwyllgor Efeillio Castell Newydd Emlyn a’r Cylch Cyng Owen Hesford a Chadeirydd pwyllgor Efeillio Plonévez Porzay, Michelle le Guille. Ers yr ymweliadau cyntaf mae llawer o gyfnewidfeydd wedi digwydd rhwng y ddwy dref ac mae ymweliadau cyfnewid yn dal i fynd yn gryf hyd at heddiw.

Mae’r rhain yn cynnwys cyfnewidfeydd Clwb Pêl-droed, teithiau cyfnewid ysgol, teithiau ieuenctid, ymweliadau côr ac mae llawer o’n ffrindiau Plonévez iau wedi dod I Gastell Newydd Emlyn ar gyfnewidiadau Gwaith dros gyfnod yr haf fel y mae llawer o ieuenctid Castell Newydd Emlyn wedi teithio i Lydaw am waith, diwylliant a phrofiad iaith.

Fe welwch wrth fynedfa i Gastell Newydd Emlyn (ffordd Aberteifi) bod gardd goffa wedi’i chreu o ardal o dir gwastraff. Mae’r ardal hon yn cael ei hadnewyddu gyda rhoddion a dderbyniwyd wrth Plonévez-Porzay, Llydaw.