skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

COFEB RHYFEL

 GWASANAETH COFFA O SGWÂR GOFFA CASTELL NEWYDD EMLYN

Nid yw'r gwasanaeth goffa yn agor i'r cyhoedd eleni oherwydd y cyfyngiadau Covid.
Fe fydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio ar-lein Dydd Sul yr 8fed o Dachwedd 2020 a gellir ei weld drwy clicio ar y ddolen hon.HANES Y COFEB RHYFEL 

Fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol ar wal gefn y castell ym 1923 i gofio’r rhai o’r ardal a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ychwanegwyd tabled arall i gofio’r cwympiadau yn yr Ail Ryfel Byd.
Fe’i symudwyd ym 1985 i safle rhwng Eglwys y Drindod Sanctaidd a’r Llys. Roedd hyn yn ei gwneud yn llawer mwy cyfleus i gynnal gwasanaethau yn y gofeb nawr.

Er cof am y gwyr y dref hon ar ardal a syrthiodd yn Rhyfel 1914- 1918

William M. Christmas
David R. Davies
William LL. Davies
Thomas Davies
Edward LL. Davies
James Evans
William Evans
Edward D. Davies
Evan Evans
David E. Esau
J.K.L Fitzwilliams
John G. Griffiths
John Griffiths
Thomas J. Harries
John Howells
Harry E. Jones
David James
James Jones
William A. Jones
James A. Jones
Ieuan Jenkins
Titus Lewis
John Owen
Benjamin Rees
Evan Rees
Thomas Thomas
John E. Thomas
Evan Q. Thomas
Sidney F. Walters
Samuel R. Jones
Tom Thomas


Ac hefyd 1939 - 1945

Ridley A. Bainbridge
Leonard F. Ball
Geoffrey L. Dane
Frederick Evans
H. Prestyl Evans
Eric W. W. Feldon
Frederick C. Isaac
Eric S. Jones
Haydn J. Jones
Thomas B. Morris
Thomas D. Morris
Wilfred T. Saunders
David D.H. Thomas